REABILITAREA TERMICĂ ÎN
SECTORUL 2

 
INFORMAȚII UTILE
Programul naţional de reabilitare termică a clãdirilor de locuit
Ce vizează reabilitarea termică?
Criteriile de evaluare pentru înscrierea în program
Etapele obligatorii ale programului de reabilitare termică
Finanțarea programului

Atribuţiile Primăriei Sectorului 2 în program

 
 
 
Reabilitarea termică a clădirilor presupune realizarea a două tipuri de măsuri:

a) Măsuri de reabilitare aplicabile elementelor de construcţie şi instalaţiilor aferente clădirii, aflate în proprietatea comuna indiviză;

  • termoizolarea pereţilor exteriori;
  • termoizolarea planseului peste ultimul nivel;
  • termoizolarea planseului peste subsol sau a pardoselii dispuse pe sol, în cazul clădirilor fără subsol;
  • realizarea peste terasa a unui acoperis tip şarpantă sau mansardarea clădirii, după caz;
  • modernizarea uşilor/ferestrelor aferente părţilor comune;
  • intervenţii la conductele şi armaturile cu pierderi din subsol/canal termic şi, după caz, realizarea echilibrarii hidraulice şi intervenţii la instalatia de încălzire, justificate din punct de vedere tehnic, în cazul montarii de repartitoare de costuri şi robinete termostatate pe corpurile de încălzire din apartamente;

b) Măsuri de reabilitare aplicabile elementelor de construcţie şi instalaţiilor aferente clădirii, aflate în proprietatea individuală

  • modernizarea ferestrelor/uşilor exterioare cu asigurarea schimburilor minime de aer, după caz;
  • montarea de repartitoare de costuri şi de robinete termostatate pe corpurile de încălzire din apartamente